اما غالبا کمپانی ها به برنامه نویسان میانگین و در هم اکنون پیشرفت حقوق خیلی زیادی نمی دهند و دقیقا همین جاست که اکثری از برنامه نویسان ترجیح می دهند برای خودشان کار کنند. غالبا افرادی که آنگاه از مدتی تمرین تا حدی دارای برنامه نویسی آشنا می شوند، به دنبال شرکت هایی میباشند که مهم حقوق عالی آن ها را استخدام کنند. علم آموزان مدرسه، اشخاصی که در رشتههای غیر دارای ارتباط درس خوانده و فارغ التحصیل شدهاند، دانشجویان رشتههای علم ها انسانی، کارمندی که در شرکتی دولتی درگیر فعالیت میباشد و به ارتقا توانمندیهای خود میاندیشد و خلاصه، همگی میتوانند برنامهنویس شوند و از همین راه کسب درآمد کنند. برنامه نویسانی که میخواهد در حوزه موبایل عمل نماید نیز در میان اندروید و IOS میتوانند شک و تردید پیدا کنند. حساس انجام همین تمرین ساده شخص برای اولیه بار دارای شعور فرمان گویش (syntax) و نیز شیوه سناریو خروجی به تالیف یک برنامه ابتدایی آموزش صفر تا صد برنامه نویسی پایتون مبادرت می ورزد. پایتون به حدی بی آلایش طراحی شده که هر کسی می تواند آن را یاد بگیرد. یک کتاب خوب و مناسب در مورد گویش برنامه نویسی که می خواهید یاد بگیرید ، تنظیم کنید. مزیت برنامه نویسی نسبت به اکثر شغل ها در این میباشد که اگر حتی استخدام نیز نشوید، می توانید به عنوان یک شغل خوب از آن درآمد داشته باشید. چکار کنم تا آموزش برنامه نویسی آندروید را عالی یاد بگیرم؟ البته فراموش نکنید که بخش اعظمی از برنامه نویسان در ارتفاع زمان بخش اعظمی از این مباحث را یاد گرفته اند. از آنجا که پایه اکثری از زبان های برنامه نویسی مشابه است، مهم مسلط شدن به یک زبان به راحتی می توانید به زبان های جدید هم کوچ کنید. پایتون زبانی روان و بی آلایش است، از این رو خیلی ها در مسیر یادگیری آن قرار میگیرند و می توان ردپای آن را در اکثری از پروژههای نرمافزاری بازدید کرد. پایتون زبانی بی آلایش ولی فوق العاده حاذق است. ممکن است داشتن مدارک مختلف در سطح نخستین لحاظ کارفرماها را جلب کند، البته به مرور زمانه در صورتی که پختگی و مهارت متعددی ملازم این مدارک نباشد ممکن است کارفرما ترجیح می دهد که شخصی متخصص اما سوای سند را استخدام کند. برای نمونه یک کارشناس علوم دیتا به جای یاد گرفتن یک گویش برنامه نویسی پیچیده مثل C می تواند در کمترین زمان ممکن پایتون را یاد گرفته و کارهای مربوط داده کاوی را در پایتون انجام دهد. اما نیاز نیست تمامی چیز را یاد بگیرید در در آغاز بهتره مفاهیم کلی مثله متغیرها، گونه های دیتا ها، آرایه ها، اوامر اصلی مهم، تابع نویسی، کلاس ها، ارث بری، اشارگرها و امثال اینها رو یاد بگیرید.

ایندکسر