خیلی از اعضا از خویش سوال میپرسند که آیا ضروری است مطلقا از هر 10 انگشت برای تایپ کردن به کارگیری کرد و یا 6 انگشت و یا این که حتی به کارگیری از 4 انگشت برای تایپ کردن کافی خواهد بود؟ تایپ روستا انگشتی مهارتی هست که نیاز به تمرین و تکرار دارااست که در ادامه به همین موضوع پرداخته و روشها و قابل انعطاف افزارهایی را به جهت تمرین نمودن معرفی خوا‌هیم کرد. در این مطلب به آموزش تایپ 10 انگشتی و ضرورت یادگیری آن به جهت اشخاص متفاوت که اساسی کامپیوتر سر و عمل اموزش تایپ دارای گوشی دارا هستند کلام کردیم. ولی برای مثال اگر کار شما بصورتی می باشد که تنها اصلی یکی از از این گویش ها سر و عمل دارید، الویتتان را به جهت یادگیری تایپ ۱۰ انگشتی به آن زبان بگذارید و بعد از آن در زمان مطلوب میتوانید به سراغ یادگیری تایپ ۱۰ انگشتی برای زبان دیگری بروید. در تایپو شما میتوانید اهمیت سخن کردن تایپ آموزش تایپ برای افراد مبتدی کنید! به عنوان مثال از Shift یار اساسی کاراکترهای حروف، به جهت تایپ کاراکترهای بزرگ لاتین استعمال می شود. احتمالا مهم خویش فکر کرده اید که چون این اشخاص کارشناس هستند، تایپ سرعت بالا برای آنها اضطراری است. ولی ما معتقد هستیم که تایپ پرسرعت چیزی می باشد که امروزه همهی افراد اعم از متخصص و غیر متخصص بایستی به آن مسلط باشند. خط مش حل همین ایراد نزد هیچ فردی به غیر از خودتان نیست! در این رخ میتوانید اصلی تمرین و تکرار و از طریق حافظه عضلانی، فارغ از نگاه نمودن به ورقه دکمه و با شتاب بیشتری نسبت به وضعیت ساده تایپ کنید. پس از آن اصول و مبانی تایپ قریه انگشتی را آموزش دیتا و بعد از آن شما را اهمیت نحوه تمرین این مهارت آشنا میکنیم. در صورتی که دوست دارید شما هم از مزایای تایپ سرعت بالا برخوردار شوید، خوبتر است سریعتر آغاز به تمرین تایپ فارسی آنلاین کنید. در همین کتاب که حاصل یک سری سال تحقیق و بررسی منابع خارجی و داخلی می باشد، تلاش شده حساس زبانی بی آلایش و به بدور از تکلف مهارت دوچندان دارای تایپ روستا انگشتی را به شما آموزش دهیم.

ایندکسر