از این گذشته پر کردن دندان با کامپوزیت زمان بیشتری میبرد و این ماده در برابر لک شدن با چای و قهوه ترمیم دندان ارزان آسیبپذیرتر است. بدترین بخش در این مرحله پیش سر گذاشته شده، ولی این به معنای تمام شدن تمام فرآیند نیست. هرچند پر کردن دندان میتواند سوراخ را مسدود کند ولی ساختار دندان بطور چشمگیری ضعیف باقی خواهد ماند، که این ساختار را میتوان با تاج پروسلین تقویت کرد. درمان عصب کشی سوراخی را برای رسیدن به مغز دندان ایجاد میکند که باعث میشود احتمال شکستن دندان بالا رود، ولی تخلیه بافت نرم دندان این احتمال را بیش از پیش بالا میبرد.

در حالی که از نظر برخی از مردم دندانهای مصنوعی نیز شکلی از ترمیم غیر مستقیم دندان محسوب میشوند اما معمولا ترمیم غیرمستقیم دندان به شکل ثابت و دائمی یا نیمه دائمی اطلاق میشود و شامل دندانهای مصنوعی که قابل جابجایی هستند نمیشود. ضمناً در دندانهایی شامل شکستگیهای زیادی هستند، ممکن است نسبت به نفوذ باکتری و عفونت مستعد باشند، حتی وقتی که عمل پر کردن دندان انجام شدهاند. در نهایت، وقتی که تاج دندانی آماده شد، دندانپزشک آن تاج را به هسته میچسابند.

پس تا وقتی که دندان شما کاملاً بازسازی نشده، به دندان خود سخت نگیرید. همچنین اگر بر اثر استفاده زیاد از دندان مصنوعی لثههایتان زخمی شدند شاید لازم است که دندانهایتان دوباره تنظیم شوند. فشار: فشار بر روی پر شدگی، چه از طریق جویدن، چه به دلیل دندان قروچه (سایش و فشار دادن دندانها روی یکدیگر)، میتواند موجب شکستگی، فرسایش یا ترک خوردگی دندان شود و اگر دردناک نباشد، ممکن است حتی متوجه نباشید که دندان شکسته یا ترک خورده است. به این تاجها روکش دندانی نیز گفته میشود، از جنس پروسلین هستند که روی دندانها قرار داده میشوند تا تاج دندان را تقویت کنند.

تاجهای پروسلین هنگامی که درمان عصب کشی باعث شده دندان به طرز چشمگیری بخاطر از دست رفتن ساختار دندانی ضعیف شده است، بهترین تأثیر را دارند. این ابزار همچنین می توان باکتری را گسترش داده و باعث پوسیدگی دندان های دیگر شود. یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت ترمیم های دندانی ترک خوردن و شکستن است. بریج دندانی به دندان سالم وصل میشود تا بتواند با استفاده از قدرت و ثبات آن وظیفه خود را انجام دهد. امروزه به لطف گزینههای متنوع برای ترمیم دندان تقریباً تمامی مشکلات دندانی برطرف میشود. 4. به برداشتن نسج دندان کمتری نیاز دارد چرا که نیازی به ساختن محل هایی برای محکم نگه داشتن مواد ترمیمی ندارد.

ایندکسر