انتخابات آزار دهنده در سال 2020


بارگیری متن |||


عکس از استفانی رینولدز / بلومبرگ / گتی

در هفته های قبل از روز انتخابات ، جو بایدن در فلوریدا و تگزاس انتخاب های شدیدی داشت و با رشد همه گیر شدن ، درجه تایید دونالد ترامپ اساسی بود. اما رئیس جمهور در ایالت های سرخ سنتی به خوبی عمل کرد و در حالی که آرا شمارش می شد ، هیجان موج آبی با این گمانه زنی جایگزین شد که آیا دیوار آبی در ایالت های غرب میانه می تواند به پیروزی بایدن اجازه دهد. جلانی کوب ، جین میر و ایوان اونوس در هفته آخر دوروتی به بحث و گفتگو در مورد آنچه انتظار می رود در حالی که دو کشور برای اداره کشوری که به طور فزاینده ای تقسیم شده است با مشکل روبرو هستند ، می پردازند.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>