بانک ملی ایران فروش ارز اربعین – تابناک را ثبت کرد


بر اساس آمار منتشر شده در گزارش فروش ارز اربعین در سامانه سنا تا 28 شهریور، تعداد تراکنش های ثبت شده بیش از 221 هزار تراکنش بوده و بانک ملی ایران با بیش از 102 هزار سوابق، بیشترین تعداد سنا ثبت نام شده را به خود اختصاص داده است.

حتما بخوانید:
توری پیترز که در حال تحریم است و انگلیس با مگان و هری درگیر بحران است

دیدگاهتان را بنویسید