باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به طرز گشوده عمل کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از بیش تر کردن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حیاتی صندلی سنگی در ارتفاع محیط که به وسیله حوضهایی اساسی صفحه ها سنگی از همدیگر قطع می گردند که کارایی آنان معلوم نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز تماشا میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون مراقبت و حفظ برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش طول عمر تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. کلام در ارتباط اصلی مزایای انواع برج خنک کننده احتمالا ساعت‌ها و روز ها ارتفاع بکشد. واجب به ذکر است که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای حساس جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، دسته آن خشک یا تر بودن ، مدار گشوده یا بسته بودن و عوامل واجب به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار می باشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از طرز آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از متاع چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ادغام دو یا این که یک‌سری نحوه و یا رویکرد متفاوت، اصلی هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر طرز است. همین قابل به کار گیری در هر دو نصب نو و موجود است. با اعتنا به نامی که برای این مدل از برجهای خنککننده در لحاظ گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چندین کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم مهم هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام می گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که تعیین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عوامل متعددی است که مهمترین آنان وضعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه میکنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا این جور کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای زیاد پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی نوع ناخواسته وجود داراست از فی مابین میرود. واجب به ذکر هست که در این برجها، جور جریان ناهمسو حیاتی کاربرد گسترده تری است و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ساخت یک تراز بیشتر برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، دوچندان تبارک و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در درمقابل انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اساسی دقت به ترازو نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به مرجع خود تخلیه کرد، البته گاهی تایم ها بایستی قبل از رجوع و برگشت به مبداء آیتم تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از با ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف میان تراکم هوای خارج برج و دانسیته هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا می بایست طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی بزرگ باشد تا فشار محرک مورد لحاظ بدست آید. یک عدد از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین حالت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر اهمیت به عبارتی میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و درصورتیکه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از نخست از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خود استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی مهم به کار گیری از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به بیرون ساماندهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این فعالیت به مراد کنترل غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به نظر مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه تر فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کمتر مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور تحلیل مقدار آپروچ از فرمول تحت استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را زمانی افزایش می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. اما اساسی اندکی تفاوت در طریق ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده حساس جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اصلی اختلال مواجه شده و ساخت گروه کمتر مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 سکو فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی اهمیت رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت کلیدی آب گرم، حساس عبور از آنها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اهمیت جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج اهمیت جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته کلیدی جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 % مقدار آبی هست که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را فراهم میکنند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این صورت هست که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا فلزی ساخته میگردند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و کلیدی شیبی به سمت ذیل قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یک‌سری خانهای ساخته می شوند که هر یک اهمیت دمندهای اهمیت جریان هوای متغیر است، در برعلیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طرز تبخیر چکیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از ایجاد کنندگان متفاوت از طرح های متعدد به کارگیری می نمایند ، تمامی برج های خنک کننده حساس به کارگیری از همان اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می گردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل میباشد در میآید، البته اهمیت به کار گیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. این برجها حساس هزینه سرمایه گذاری و تولید زیاد بالایی هستند و به همین خاطر از نگرش اقتصادی وقتی مناسب میباشند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آن‌ها میشد. همین آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق با رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان مکانیکی هوا از مدل جریان تحمیلی هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر میباشند اما انرژی بیشتری مصرف میکنند و همچنین عیب دارای دیگر آن‌ها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد ولی بدلیل این‌که موسیقی انتقال تراکم کمتر میباشد کارایی این سیستم هم کاهش میباشد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
چگونه مسئله رفتار ترامپ در هنگام حمله به کاپیتول فراتر از روند استیضاح است

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrakürtçe aşk sözleriMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren siteler