طفل هنگامی عروسکی دارااست خویش را در نقش آن عروسک میبیند و تمام شخصیت بچه در آن پیاده میشود. مدیرعامل کانون درباره حضور در مجامع بینالمللی بیان کرد: امروز این مژده را به کل حاضران، تولید کنندگان و همکاران خودم بدهم که در ظرف دو روز قبلی ما عضو انجمن بازی و اسباببازی آسیا شدیم. انشاءالله شاهد جهش ایجاد در این حوزه در سال های آینده خواهیم بود. بنیان ما در حوزه اسباببازی بر شالوده علم است، تولید میبایست رونق یابد و آرزو می کنیم مهم روندی که در درحال حاضر انجام است در میدان صادرات بیش از واردات فعال باشیم و مطمئن هستم که جوانان و نیروهای قدرتمند به همین مهم دست پیدا میکنند. درحال حاضر اگر یک ماشین اسباب و اثاث بازی کنترلی به کودک بدهیم که وقتی کلید آن را می‌زند اتومبیل اساسی سرعت بسیار حرکت میکند، نوپا خردسال به آن نمیرسد و احساس خوبی نخواهد گرفت. بها اثاثیه بازی ؟ وی درباره گسترش نمایشگاه در شهرهای دیگر گفت: نمایشگاه لوازم بازی مطلقا باید در مرحله مرز و بوم بچرخد زیرا کشور ایران فقط تهران وجود ندارد و خود این نمایشگاه باعث پیدایش و ظهور خلاقیت نیز در میان مربیان و معلمان ما و هم دانشجویان و دانش آموزان می شود. وزیر آموزشوپرورش درباره شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» تفسیر داد: ما در بخشهای صنعتی وسیلهای را کلیدی روشهای مختلف از جمله مونتاژ، کپی، طراحی، ایجاد و مهندسی معکوس میسازیم و بعد این دستگاه جایی در صنعت گذاشته می گردد و دیگر ارتباطی اهمیت آن وجود ندارد ولی اسباببازی اینگونه نمی باشد و نقش تربیتی دارد. او ادامه داد: «بازی» میدانیست به جهت تبارک شدن، در آئین اسلام نیز تأکید شده که بچه در هفت سال اولیه زندگیاش باید بازی کند. علیاکبرزاده ادامه داد: برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتخاریست که در میدان فیلم و مکتوب در مجامع بینالمللی حضور دارد. مخصوصا اسباببازیهایی که نقش اجتماعی دارا هستند یعنی به جهت بازیهای گروهی ساخته شدهاند. امروز بازیهای شخصی و گروهی به بازی در فضای مجازی تبدیل شدهاند اما هیچ کدام از اینها جای بازیهایی را که جِرم و حجم دارند، نمیگیرند. این موضوع یکی از موضوعات فراوان حیاتی میباشد که می اقتدار درباره اش ساعت ها صحبت کرد ولی به طور خلاصه چیزی که می اقتدار گفت همین است که شما اقتدار اختیار بین اسباب و اثاث بازی های بد و عالی را دارید که کدام به جهت کودکانتان موثر است و کدام غیر اسباب بازی کارتون جت پستچی مفید.

ایندکسر