تاریخچه لباس بتمن

همین زره حاذق ترین زره بتمن تا به امروز است. Feb 20, 2020 – در همین نوشته قصد داریم به این لباس جدید بتمن و لباسهای گذشته شوالیه شنل پوش گاتهام که ممکن هست منبع اقتباس آن بودهاند نگاهی بیاندازیم. درحال حاضر ناگهان ادوارد نشتون پیروز به کشتن دان میچل جونیور، شهردار گاتهام میشود. باتوجهبه ظواهر محفظه و یکی از صحنههای دیگر تریلر که بتمن را آغشته به گل خشکشده نشان داد، می توان حدس زد که کل گوشه و کنار اساسی آب لبریز میشود. او میخواهد اساسی بتمن رابطه برقرار نماید و این را حتی میتونیم روی یک عدد از پوسترهای رسمی تازه ببینیم. به گزارش مهر، اولیه پوستر “بتمن” نو اصلی پوسترهای “بتمن” دوران مایکل کیتون، کریستین بیل و بن افلک تفاوت دارد. در پیکار ستارگان او عمده از نور لایتسیبر برای واضح کردن گوشه و کنار بهره میبرد و در این سکانس از فیلم The Batman صرفا لحظات شلیک شدن تیر از تفنگهای افراد ایستاده در مقابل بتمن را دارد. در هر دو سکانس، تاثیرگذاری اصلی بر روی مخاطب به خاطر پر‌نور شدن محیط تماما بدون نور اساسی سلاحها صورت میگیرد. کاراکتری که برخلاف او آرامآرام و تماما حسابشده نقشههای خود را طراحی کند؛ ادوارد نشتون ملقب به ریدلر (Riddler) که بهعنوان یک قتل کننده زنجیرهای، جنایتهای خود را با استریم ازطریق internet برای مخاطبها به نمایش میگذارد. لباس طراحی بتمن چطور؟ قسمتهای لباس را بر روی عضلههای پنبهای لایه زیرین کوک بزنید و دارای نخ سیاه و سوزن به دور عضلهها را وضعیت دهید. لباسی کاملا سیاه که آرم زرد بتمن را بر روی خود داشت و تفاوتهای بسیاری با لباسی که آدام وست (Adam West) بر تن میکرد داشت. این دو نفر در کل مدت فیلم برداری همین وظیفه را بر عهده داشتند. درحال حاضر همین ابرقهرمان عصبی و آمادهی مشاجره عمده از همگی به وسیله چه شخصیتی به بحران کشیده میشود؟ چنانچه کارتون های شخصیت بتمن را بازدید کرده باشید، میدانید که همین شخصیت در میان کودکان و بزرگسالان زیاد دوست داستنی می باشد و مجموعه سنی ندارد، زیرا بزرگسالان و کودکان همگی از طرفداران این شخصیت ابرقهرمان زرنگ و رند هستند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان بخش اعظم در آیتم لباس بتمن خرید لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
جمعیت ناپدید شد ، اما بحران جمهوری خواهان تازه آغاز شده بود