جست‌وجوی متحدان استراتژیک در منطقه، چگونگی حضور صنعت خودروی ایران در زنجیره خودروی جهانی/ تسخیر بازارهای خودروی منطقه، مسیر بین‌المللی شدن صنعت خودرو/ ارز مازاد نفت و فرصتی طلایی برای خودروسازان ایرانی در بازارهای منطقه – تابناک


در شرایطی که شرایط سیاسی به ویژه رویکردهای موجود در روابط خارجی و بین المللی بر ساختارهای اقتصادی و صنعتی سایه افکنده است، به نظر می رسد زمین بازی کشورهایی که بیشترین و قدرتمندترین حضور را در زنجیره ارزش جهانی صنعت خودرو دارند، می باشد. و ایفای نقش کنند. در این زنجیره برای خودروسازان داخلی موجود نیست. و این در حالی است که صنعت خودروسازی داخلی در سال های اخیر رشد و توسعه قابل قبولی را تجربه کرده و مدت هاست که حالت مونتاژ ساده را ترک کرده است، مثلاً خودروی شاهین یا خانواده کوئیک سایپا و عمدتاً X200 – این فقط نیست. یک مونتاژ و فرصت های بین المللی باید تبدیل شود تجربه دهه های اخیر نشان می دهد که جهت گیری خودروسازان داخلی به بازارهای صادراتی منطقه و یا حتی ایجاد برخی روابط دوجانبه با این کشورها می تواند به ارتقای صنعت خودروی ایران در جهان کمک کند. صحنه. میلاد بیگی، کارشناس خودرو توضیح می دهد که چگونه خودروسازان داخلی می توانند از فرصت های موجود در بازارهای منطقه برای ورود به زنجیره ارزش جهانی استفاده کنند.

شکل گیری جریان صادرات خودرو و قطعات

میلاد بیگی ابتدا به پلتفرم های موجود در کشورهای منطقه برای فعالیت خودروسازان داخلی اشاره کرد و گفت: در منطقه مورد بحث به ویژه در کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به دلیل اینکه تولید خودرو نیست. موضوع مهمی وجود ندارد و ساختار تولید قوی وجود ندارد، صنعت خودروی ایران می‌تواند با فعال کردن این ظرفیت‌ها و ایجاد جریان مستمر صادرات خودرو و قطعات یدکی، خود را بین‌المللی کند. در این راه است که صنعت خودرو می تواند اولین گام ها را در جهت رقابت پذیری و بین المللی شدن بردارد. یعنی تا زمانی که صنعت خودروسازی ما در منطقه رشد نکند و توسعه پیدا نکند، نمی توان آن را به سطح جهانی ارتقا داد. علاوه بر این، همکاری های منطقه ای می تواند به مشارکت های منطقه ای تبدیل شود و این مشارکت ها به نوبه خود منجر به سرمایه گذاری های منطقه ای می شود. به عنوان مثال یک شرکت قطری می تواند سهام سایپا را خریداری کند و عضوی از هیئت مدیره این شرکت را منصوب کند و همچنین با همکاری گروه سایپا به سرمایه گذاری و توسعه خودروی جدید ادامه دهد.

حتما بخوانید:
بازگشت بازگشت رای دهندگان به آمریکا را تماشا کنید فیلم نیویورکر | CNE | Newyorker.com

ارزهای نفتی فرصت بسیار خوبی برای صنعت خودروی ایران است

میلادبیگی در ادامه به توانمندی منطقه در حمایت از رشد و توسعه صنعت خودروسازی داخلی اشاره کرد و گفت: منطقه مورد بحث منطقه ای است که سود مازاد بر نفت دارد. از نظر تاریخی در مناطقی که ارز نفتی وجود دارد، پایه های فعالیت های تولیدی توسعه نیافته است، بنابراین انجام کار تولیدی هم از نظر ارزی و هم از نظر تجارت (تعرفه) مشکل است. این وضعیت اما از سوی دیگر می تواند مثبت تلقی شود و فرصت هایی را برای صنعت خودروسازی ما فراهم می کند. یعنی هنوز ساختارهای صنعتی مدرن در چنین منطقه ای شکل نگرفته است و بنابراین ممکن است صنعتگران ما به بازیگران اصلی این کشورها تبدیل شوند. یکی دیگر از تأثیرات مثبت مشارکت ها و روابط بین المللی برای صنعت خودرو این است که میزان دخالت دولت و دولت در شرکت را کاهش می دهد. این بدان معنی است که اگر یک شرکت از قوانین و مقررات بین المللی پیروی کند، دولت ملی می داند که در صورت دخالت با جریمه های سنگینی روبرو می شود. البته فراهم کردن چنین فرصتی برای رشد و جهانی شدن مستلزم آن است که بنگاه های اقتصادی در داخل کشور از وضعیت مناسبی برخوردار باشند، آن هم در شرایطی که کارخانه های خودروسازی ما درگیر مشکلاتی مانند زیان انباشته، تحویل محصول و حتی مشکل در پرداخت حقوق کارگران خود هستند. . و هستند، نمی توانند به راحتی با سبک و سیاقی که گفته شد در بازارهای منطقه حضور پیدا کنند.»

حتما بخوانید:
این قیام خشن همان چیزی است که ترامپ می خواست