دموکراتها سنا را تصاحب می کنند و گروهی به پایتخت حمله می کنندیکی از پرتلاطم ترین روزهای تاریخ اخیر آمریکا با کشیش رافائل وارنوک ، پیروزی در مسابقه خود در مجلس سنا در جورجیا آغاز شد و با جو بایدن که رسما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد ، پایان یافت.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>