بوش پیستون در نصیب پیستون قرار دارد و از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند. در همین موقعیت تاج پیستون تماما قهوه ای شده است و الگوی ایده آلی از سوختگی حاصل از کربن می باشد . اگر بخواهیم مقداری کاملتر توضیح دهیم، پیستون یک قطعه استوانه ای صورت و توخالی است. حلقه هایی که وظیفه خودداری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان تراکم یا گاز محترق شده در زمان احتراق را برعهده دارند، حلقه های کمپرسی نامیده می شوند و کارایی آنان مطابق شکل زیر سمت چپ می باشد. رینگ ها، رینگ هایی هستند که در شیارهای مشخصی دور این قطعه قرار می گیرند. در این شیوه به جهت دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری هست که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد می گردد مهم این عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. چطور از پیستون و مشتقاتش مراقبت کنیم؟ به کارگیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواردی مانند ایراد در سیستم روغنکاری، استعمال از روغن نامناسب به جهت خودرو، وجود نقص‌ در سیستم خنککاری و رانندگی اساسی به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. در صورتی که اساسی سرعت بالایی در حالا رانندگی باشید، در هر سیلندر، همین رخداد 30 تا 40 توشه در ثانیه شکل میدهد. زمانی که همین خلل پیش میآید می توان مرجع ورود همین براده ها و قطعات را به باطن موتور پیدا کرد و بعد از آن مارتل موتور را باز کرد و آن‌گاه آن را تمیز کرد تا بشود خلل را حل کرد و موتور را تعمیر کنید تا همین اتفاق مجدد مشکلی را ساخت نکند. در اختیار گرفتن روغن روی جداره سیلندر و شاتون و ممانعت از ورود روغن به گوشه و کنار احتراق. پیستون های آلومینیومی را به یکی از دو شیوه ریختگری وآهنگری می سازند. بر اثر آلودگی های کربنی و افزایش رسوبات در گوشه و کنار احتراق، رینگ توانمند به حرکت آزادانه در شیار پیستون نمی باشد و به اصطلاح «قفل رینگ» ساخت می شود. در هنگام بالا رفتن این قطعه، سوخت متراکم شده و پس از احتراق، به سمت ذیل حرکت می کند. پیستون های آلومینیومی در نتیجه ارتقاء دما عمده از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این امر ممکن میباشد سبب از فی مابین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بخش اعظم گرم می شود و این دستور باعث می شود که باز هم عمده انبساط یابد.اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن میباشد سبب ساز خویش سوزی شود در سرانجام ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن میباشد موتور آسیب ببیند. زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و وقتی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد منجر انحراف شعاعی شاتون می‌گردد و لرزش و پیچشش که تولید می‌شود باعث شکستن شاتون و موجب ایجاد زیان زیادی به موتور می‌گردد و در صورتی که به موقع متوجه همین مشکل نشود و خودرو را خاموش نکنید ممکن هست سبب شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام گروه سیلندر و موتور اتومبیل بده بستان شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارد و پردردسر هست و فقط برای زمانهایی که آسیب کم باشد مطلوب است وگر نه ابدا این کار سفارش نمیشود، تحلیل و میزان گیری یاتاقان سر تبارک شاتون در هر بار گشوده و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. نقش پیستون در موتورها، انتقال نیرو از گازهای در حالا انبساط در درون سیلندر به میل لنگ دارای به کارگیری از یک میلهٔ رابط (شاتون) است. به کارگیری از سوخت بی میزان مرغوب بودن سبب ساز ساخت دوده و کربن بیشتری درمحفظه احتراق می گردد که اهمیت گذشت زمانه و تجمع این کربن ها موجب ایجاد قفل حلقه و صدمه به موتور اتومبیل شما می شود. برای در دست گرفتن خوبتر روغن ، اکثر وقت ها از منبسط کنندههای فنری در پشت رینگهای روغن به کار گیری میشود. بعد از آن روزنه اگزوز باز می شود تا سوخت سوزانده شده و دود از سیلندر خارج شود. همین حرکت دایره ای، گشتاوری به لاستیک ها وارد کرده و آن‌ها را به حرکت در می آورد. وdوb : در اين حالات هر دو سمت رينگ يكسان بوده و شیوه کارگزاری اين مدل رينگ اهميتي ندارد . وقتی که شما استارت میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور می‌شود , پیستون تبریز سمند پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل دیتا شده و بنزین یا این که گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم می‌نماید . در اینجا می بایست گفت بر خلاف تصور، شوینده های انژکتور تا حدی موجب برطرف شدن کربن های تجمع یافته در درون سیلندر که در کیلومترهای بالا مقدمات صدمه به موتور را آماده می کند، می شود. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از قیمت پیستون تبریز ، شما شاید می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر