دارای اینحالمتاسفانه ترفند های محدودی برای استعمال جهت بررسی عملکرد سیستم تناسلی در سگ وجود دارند. به عنوان صاحب و مالک حیوان خانگی، برای به کار گیری از خدمات دامپزشکی و پت درمانی، پزشکت را به شما معرفی می کنیم. میگویم که خوب شما را مشغول کرده و هر روز به بهانه او ورزش و پیادهروی نیز میکنید. می گوید : «اگر یک روز او را به پارک نیاورم افسرده میشود، بدخلقی میکند، گوشهای کز می‌کند و آن روز من دیگر روز نیست.» «چیکو» را پسرش ٨ ماه پیش خریده ٢ و نیم میلیون تومن. صاحبان سگها هم در گوشهای سرگرم تماشای آن‌ها میباشند و مواظبند که به همدیگر آسیبی نرسانند. سگهای کوچک و پهناور از نژادهای متفاوت، در دستههای ٢ و ٣ تایی در قسمتهای گوناگون پارک مشغول بازی و ورجهوورجه میباشند و از سروکول هم بالا میروند. «پتی» کمی بیش از دیگران بازیگوشی می نماید و صاحبش در حالی که او را توبیخ میکند، بیان می کند در صورتی که اذیت کنی فردا از پارک خبری نیست. روز کوتاه باشد ساعت ٤ و بلند باشد ٧ -٨ شب، همراه نیز به بوستان میآیند. پیش کسی نمیتوانم برای یک سری روز تنهایش بگذارم زیرا به شدت وابسته است. شده تعدادی ساعت آس را پیش پدر و مادرم گذاشتهام تا به کاری برسم، اصلا لب به طعام نزده و افسرده شده است. علیرضا سال ها پیش که سگش را می خریده به قسم خودش با عشق همین کار کرده، اما می گوید که سپس از این تمامی سال فکر می کند کارهای عقبمانده بخش اعظمی دارااست که نمی تواند انجام دهد چون«آس» بدجور دست و بالش را بسته است: «نمیتوانم مهاجرت بیرون مرزو بوم بروم. او از این که از عمل و زندگی افتاده و می بایست الان که به خودش برسد فکر و ذکرش باشد غذای پتی، حمامش، تفریحش و الی ماشاءالله خواستههای دیگر که تمامی ندارد، خسته شده است. باطن میهن بدون شک بایستی ویلا یا این که منزل اجاره کنم تا او را نیز همپا خودم ببرم. درصورتیکه دم سگ در زمان به دنیاآمدن متصل یا این که غایب باشد، بدیهی هست که استخوان های کمتری در این اسکلت وجود دارد. امروزه سگ ها به تیتر راهنما به جهت نابینایان و معلولین یا برای کارهای پلیسی فعالیت می کنند. ویزیت یک دامپزشک معمولی از ۱۰۰ هزار تومان آغاز می شود که بایستی ماهی ۲ بار انجام شود و چنانچه بدشانسی بیاورید و حیوان از حضور در کلینیک پریشان‌حال باشد مجبورید هزینه بیشتری به جهت ویزیتش در خانه بپردازید که گاه به ۵۰۰- ۶۰۰ هزار تومان هم می رسد و بها داروهایش هم بسیار بالاست.در ۶و۷ سالگی سگ ها دیگر از سن جوانی عبور کردهاند و هزار جور درد و مرض. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت خرید غذای سگ ژرمن شپرد وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر