عمل کوچک کردن سینه مردان یا ژنیکوماستی – مجموعه تخصصی پزشکی رخ آرا

ژنیکوماستی در اثر عدم تعادل فی مابین هورمونهای زنانه و هورمونهای مردانه ساخت میشود. متورم شدن بافت غدهای سینه آقایان و رویش بیش از ترازو آن در اصطلاح ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه آقایان) نامیده میشود که ناراحتی عاطفی بیمار را به دنبال داراست و اعتماد به نفس را تحتالشعاع قرار میدهد.آقایانی که از رخ سینه خود ناراحت یا حتی خجالتزده میباشند یا از بیم دیده شدن سینه خود در برخی فعالیتها شرکت نمیکنند، میتوانند حساس کوچک نمودن سینه نقطه نهایی بر همین احساس ناخوشایند بگذارند. همین نکته حائز دارای می باشد که اگر ژنیکوماستی ناشی از ارتقاء بافت چربی باشد، جراحی می تواند صرفا حیاتی بهره مندی از تکنینک لیپوساکشن، ژنیکوماستی را درمان کند. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، نشانه ها ژنیکوماستی تبارک شدن بافت غده به جای بافت چربی در سینه مردان است. به جهت همین گونه از بیماران برش بافت و برداشتن چربی لازم است. استروییدها داروهای مصنوعی میباشند که از نزدیک مشابه کورتیزول میباشند ، هورمونی که بدن شما به طور طبیعی تولید می کند. در صورتی که ژنیکوماستی شما طولانیمدت یا بیشازحد تبارک باشد، سایر آزمایشها دیگر نیز ممکن می باشد انجام شود. افزایش بافت پستان ممکن می باشد در هر دو پستان بهصورت یکسان انجام گیرد یا این که ممکن می باشد یکی از از سینهها بزرگتر از دیگری شود. هنگامیکه پسران به سن بلوغ میرسند، در اثر تغییرات هورمونی ممکن است، پهناور شدن سینهها را تجربه کنند. تراز تستوسترون در مردان مسن، کاهش مییابد، درنتیجه ممکن هست سینهها بزرگشده و در رخ عدم معالجه به به عبارتی نحو باقی بمانند. چون استروژن هورمونی هست که در بدن زنان بیش از مردان ترشح می شود ، با بر هم خوردن تعادل ترشح این دو هورمون در بدن مردان ، بیماری ژنیکوماستی ( بزرگی سینه ) حاصل می شود . همین عارضه می تواند به دلیل تغییرات هورمونی، وراثت، چاقی و یا این که استعمال از بعضا از داروهای مختص باشد. اختلالات ژنتیکی خاص که باعث کمتر مقدار تستوسترون میشود. استفاده از داروها یا این که قرارگیری در شرایطی که باعث شود، تولید آندروژنها یا این که استروژن کاهش یابد. اقتدار انقباضی پوست در افراد برنا تر از بیماران مسن عمده است. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم هزینه ی کار ژنیکوماستی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
جمعیت ناپدید شد ، اما بحران جمهوری خواهان تازه آغاز شده بود