فتق دیسک بینمهرهای

اما کارایی آن از همه الگوریتمها به مراتب فراتر است. آوردن یک صفحه از دیسک عملی به مراتب زمانبر میباشد چرا که شتاب دیسک از شتاب حافظه اساسی کاهش است. دیسک و صفحه کلاچ از متعلقات گیربکس و در واقع واسطه موتور و گیربکس این سایت هستند. می بایست بدانید که برای رانندگی و راه افتادن اتومبیل در صورتی که تایر شما ناچیز باد باشد یا این که رادیات شما آب مقداری داشته باشد یا موتور شما روغن سوخته و کثیفی داشته باشد میتوانید از خودروی خود استعمال کنید البته درصورتیکه دیسک و برگه را از خودروی خود حذف کنید دیگر حرکت نخواهد کرد . در دیسکهای سخت نو که به آنان به دور بالا نیز گفته میشود، شتاب چرخش دیسک به ۱۵۰۰۰ بدور در دقیقه (RPM) میرسد. او‌لین دیسک سخت ۳٫۵ اینچی که قابلیت و امکان ذخیره ۱ ترا بایت داده ها را داشت از گونه الگو:هیتاچی دسک استار۷کی ۱۰۰۰ بود. ممکن است صفحهای که برای جایگزینی گزینش شده مجدداً توسط برنامه گزینه ارجاع قرار گیرد و نیاز باشد تا برگه توشه دیگر از دیسک به حافظه آورده شود. پیادهسازی برخی از همین الگوریتمها مستمند پشتیبانی سختافزاری هست و برخی از آن ها نیز قابل پیادهسازی نیستند. ولی می بایست بگویم تماما در اشتباه هستید، هواپیماها نیز دیسک ورقه و ورقه کلاچ دارند. ولی چنانچه همین بیت صفر بود، برگه نو مستقیماً ار دیسک بر بر روی این کاغذ بازنویسی میشود. هرگاه که سیستمعامل دیتاها صفحهای را تغییر و تحول میدهد، این بیت ۱ میشود. ولی در صفحهبندی سراسری، هر صفحهای که در حافظه می باشد را می توان برای جایگزینی تعیین کرد. همینطور اهمیت هست که قبل از نصب از پاککننده ترمز برای پاک کردن گریس و کثیفی از بر روی سطح ها تماس فلایویل و صفحهی فشار استعمال کنید. تک تک قطعات آیتم به کارگیری در ماشین اساسی بالایی دارند و با قرار گرفتن آن ها در کنار یکدیگر و کارایی صحیح، می قدرت انتظار عملکرد صحیح از یک ماشین داشت. شما هنگام حرکت اتومبیل حساس به کار گیری از دنده، نیرو را افزایش و به چرخ دنده های انتقال می دهید. سیستمها میتوانند حیاتی به کار گیری از درایو نوار یا این که بوت شدن سوای هیچگونه وسیله ذخیرهسازی به کارگیری شوند. در الگوریتم اخیراً استفاده نشده (به انگلیسی: Not recently used)، صفحهای جایگزین می‌شود که اخیراً کاهش از همگی مورد به کارگیری قرار گرفته است. روند انجام همین عمل بدین صورت هست که صفحهای که به جهت جایگزینی تعیین شده از حافظه مهم بیرون شده و در دیسک متن میشود.

حتما بخوانید:
نیکوکار مسیح آیت الله العظمی را صدا می کند