فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

سیستم موازی ( موازی بسته شدن فشار شکن ها به نیز ) افت فشاری را که می خوا‌هیم کلیدی دو یا چندین فشارشکن تامین می کنیم به همین صورت که افت فشار را در بین شیرهای فشار شکن تقسیم می کنیم . به جهت خودداری از زخم به پمپ اساسی ید توجه داشت در روزگار آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در پایین ترین میزان باشد و پس از شروع به عمل به صورت یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. همین مدل شیرها حیاتی استفاده از قطعات جنبی نظیر اکچوایتور , پوزیشنر و کنترلر می توانند افت فشار مضاعف بالای را در تقلیل فشار آماده کنند . شيرهاي پايلوت دار داراي مزيتهايي نسبت به شيرهاي فشارشكن مستقيم هستند : به خواسته تغيير وضعيت شير اصلي، تنها جريان بسيار كوچكي از بخار حتمی هست و بنابراين تغييرات بسيار كم فشار پايين دست سبب ساز تغييرات پهناور در ميزان جريان اصلي شده كه نشاندهنده حساست بالاي شير مي باشد. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان میباشند بدين صورت كه هر چند در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف علیه همين نيرو از طريق لوله Dبه زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه اهمیت هم خنثي شده ودر نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي ، تامين خواهد كرد. اهمیت کمتر فشار درخروجی شیر ، نیروی فنر بر نیروی دیافراگم کمکی غلبه کرده شیر راهنمای Eرا پاره ای بازتر می کند و در سرانجام به بخار اذن می دهد تا از روش لوله Dبه نصیب زیرین دیافراگم Kمنتقل گردد که متعاقبا سبب خواهد شد تا شیراصلی Hدر برعلیه فنر مربوط به خویش Gباز شده و اجازه عبور میزان بیشتری از سیال راداده تا این که فشار تحت دست به مقدار از پیش تعیین شده خود برگردد. اب. همچنین اهمیت دقت به اینکه 3000000 گالن آب یا این که بخش بی آلایش آن نیازی به توزیع در سیستم فاضلاب و در عاقبت تصفیه خانه آب به عقب نشینی همین آب نداشت، صرفه جویی بیشتری حاصل شد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه فشار شکن هیدرولیک فرمان لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
استیضاح دوم ترامپ ممکن است به س questionsالات بیشتری در مورد حمله به پایتخت پاسخ دهد