ساختمان های ضد زمین لرزه به ساختمان هایی گفته می شود که در زمان شکل دادن زلزله، می توانند قلیل ترین جراحت و خرابی را متحمل شوند. نظم در ساختمان به همین معنی می باشد که مقاومت و سختی به شکلی باشد که در هنگام رخ دادن زمین‌لرزه و اعمال نیرو، انرژی وارد شده به رخ یکنواخت توضیع شود. در ادامه، اثر گذاری ز‌لزله بر بنا ها آجر نسوز عایق سبک بیان شده است. به عبارتی طور که گفته شد، وقوع زمین لرزه بر دو استدلال ضرروزیان وارد می نماید و آن خسارت به ساختمان ها و ضرروزیان جانی اشخاص حاضر در ساختمان ها می باشد. زمانی که زمین‌لرزه باعث لرزش زمین می شود، پایه ساختمان حرکت می کند ولی سقف رغبت به مقاومت دارد. اصلی ترین آن‌ها مقاومت بالای آن ها در برابر حرارت و در واقع نسوز بودن آنهاست که سبب ساز می‌گردد تا ایمنی ساختمان تا حد زیادی ارتقا پیدا کند. سبک بودن مصالح به فعالیت رفته در ساختمان : مصالحی کلیدی وزن بالا، از مقاومت پاره ای در در مقابل زمین لرزه برخوردار هستند. بدین ترتیب خصوصیت مهمی که اکثر اوقات ساختمان های ضد زلزله از آن برخوردارند، سبکی آن ها است. استفاده از مصالح مطلوب و تکنیک های نوین : امروزه در زمینه ی ایجاد و ساز ساختمان ها تکنیک های نوینی پدیدار شده است که از آن ها در جهت تولید ساختمان های ضد زمین‌لرزه به کار گیری می شود. نکته ها مهمی در ایجاد همین ساختمان ها وجود دارااست که در ادامه به آن پرداخته ایم. اساسی همین اکنون اجرنسوز نما نقش دوچندان مهمی در طراحی و اجرای نماهای بیرونی و دورنی ساختمان و به ویژه بخش های ورودی و نشینمن یا این که پذیرایی به عهده دارد. در این تحقیق اثر نماهای متعدد بر مقدار مصرف انرژی گزینه بررسی قرار گرفته است. در اين تحقيق، اثر افزودني هاي متعدد به سرباره کوره پاتيلي جهت جلوگيري يا به دستکم رساندن خوردگي نسوز منيزيت کربني گزینه اعتنا قرار گرفته است. همین مخلوط در گزینه آجرهای بی آلایش به راحتی ترکیب می شود در حالی که آجرهای نسوز بسیار متراکم خیس هستند. سیمان آیتم استعمال در همین تحقیق، سیمان پرتلند تیپ II (مقاوم به ترکیبات سولفاتی) می­باشد که از کارخانه سیمان مازندران (نکا) تهیه و تنظیم گردید. پیش بردن تمامی مراحل ساخت، طبق نقشه ی طراحی شده، نکته دارای در پروسه تولید بنا ی مقاوم در برابر زمین لرزه می باشد. امروزه بیشتر مهندسین و افراد، تمایل به ایجاد ساختمان های ضد ز‌لزله دارند. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد آجر نسوز کوره دوار لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر