[ad_1]


اولین دوزهای کووید-19 واکسن علامت گذاری همان چیزی است که ما امیدواریم بتواند آغاز پایان همه گیری جهانی باشد. سرعت تولید واکسن واقعاً بی سابقه است ، اما این موفقیت در حالی اتفاق می افتد که تعداد قربانیان در ایالات متحده نیز به اوج جدیدی رسیده است – بیش از سه هزار نفر در روز. واکنش در برابر چنین خطری آشکار چگونه به طرز غم انگیزی مدیریت شد؟ اهل نیویورک نویسنده هیات علمی لارنس رایت – که از القاعده و کلیسای ساینتولوژی گزارش می داد – از اولین یافته های مارس ، تاریخچه همه گیری در ایالات متحده را دنبال می کند. رایت درباره لحظات مهم تصمیم گیری ترامپ در کاخ سفید به دیوید رمنیک می گوید: از پاسخ به اولین گزارش های مربوط به ویروس گرفته تا مجوزهای نقاب دار و آزمایش ترشحات ، از طریق اجازه استفاده واکسن اضطراری. دولت ترامپ مسئولیت مسئولیت نادرست مدیریت بیماری همه گیر ویروس کرونا را بر عهده دارد ، اما رایت همچنین شواهد زیادی در مورد سقوط سیستماتیک بیشتر پیدا می کند. او به رمنیک می گوید: “مقیاس شکست ما قابل مقایسه نیست”.

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir