لیفت سانترال لب – دکتر افسانه زرگنج فرد- بوتاکس صورت – 161-930-22-021

اشخاصی که مبتلا مشکلات ساختار لب و بینی می باشند. یکی از گلهمندیهای شایع در فی مابین افراد نیز، بلندتر شدن این نصیب از لب اساسی گذشت زمانه میباشد. شبیه با هر نوع کار دیگری که کلیدی بعضی دلایل است، سانترال لب نیز حساس بعضا دلایل می باشد. کار لیفت لب ممکن میباشد به روشهای متمایز اجرا شود. مشکلات مربوط به سلامتی، حساسیت نسبت به داروها و روشهای درمانی. بعضی افراد در نصیب های گوشه های لب شاهد افتادگی هستند که زیبایی ظاهری لب ها را از فی مابین می برد که لیفت گوشه ی لب می تواند نحوه مناسبی به جهت این قبیل اشخاص باشد به این روش که برش هایی به وسیله جراح در نصیب های کناره ی لب زده می‌شود و میزانی از پوست قطع شده که مقدار پاره ای میباشد این تکنیک به جهت زیباتر شدن لبخند استعمال میشود که محل افتادگی به سمت بالا کشیده شده و حاصل آن لب هایی ایده ال میباشد همین روش به جهت کسانیکه میخواهد چهره ای خندان تر داشته باشند و نسبت به افتادگی گوشه ی لب ها حس ناخوشایندی دارا‌هستند میتواند بهترین آیتم باشد . بعد از آن همین تکه از پوست معلق شده و به بافت محکم بر روی استخوان پایینی بینی متصل میشود. 5. تا ۷ روز آنگاه از کار لیفتینگ از پیرایش بر روی نصیب جراحی شده بپرهیزید. تقریبا یک هفته بعد همین موردها به صورت کامل از در میان می روند. سانترال لب قابلیت و امکان دارااست در خیلی از موردها به کارگیری شود اما هدف از این جراحی جوانسازی لب های بالایی اشخاص است.لب بالا با ارتقا سن تغیراتی می نماید و همین تغییرات به رخ رشته رشته شدن لب بروز می کند. لیفت سانترال لب یک عمل بی آلایش و سرپایی هست که حتی می تواند به شکل ترکیبی با سایر شیوه های جراحی زیبایی (جرای بینی، لیفت رخ و …) انجام شود. لیفت لب چگونه است؟ سن هم در فرآیند بهبود و مراحل فعالیت موثر است. در چنین حالتی شما باید اهمیت پزشک معالج خویش رابطه برقرار کنید و او را از چنین موضوعی آگاه سازید تا بررسیهای حتمی شکل گیرد. بعضی از ما اساسی داشتن لب بالایی بیشازحد بزرگ متولد میشویم بهطوریکه قسمت غیر قرمز لب بیشازحد بلند است. 1. در مورد گزینههای موجود برای لیفت لب و همینطور دیگر عملهای جوان سازی لب و جوانسازی رخ دارای شما عمل بینی و سانترال لب مشورت کند. 5. نتیجه ها و خطرات احتمالی کار لیفت لب را حساس شما در در میان بگذارد. همین دسته از فعالیت جراحی زیبایی لب ، اینگونه مشکلات را بهوسیلهی تولید یک برش در تحت بینی و جدا کردن گوشه ای از پوست، حل میکند. در همین کار یک نوار پوستی از اطراف لب بالایی برداشته می شود . افتادگی گوشه های دهن حالتی هست که نوعی افسردگی و اخمالوده بودن به چهره میبخشد همینطور ظواهر لب ها را بدفرم جلوه می‌دهد به این علت افراد به دنبال شیوه حلی به جهت از بین بردن همین ظاهر ناخوشایند هستند به جهت پاسخ دقیق باید گفت لیفت سانترال لب نصیب مرکز و لب بالا را ذیل اثر گذاری قرار دیتا و به جهت از بین بردن افتادگی گوشه ی لب ها نمیتواند نتیجه ی کاملی بدهد برای از بین بردن تام همین نقص‌ بایستی جراح مهم دقت به نقص‌ لب ها روش درمانی مناسب را توصیه دهد اکثر اوقات برای از بین بردن همین نقص‌ جراحی گوشه ی لب انجام می گردد .

حتما بخوانید:
معرفی فیلم Black Adam - زومجی