به محض این که اثر التهاب و تورم از بر روی صورتتان محو شود، متوجه تغییرات ایجاد شده روی شکل وجوان سازی آن خواهید شد، ولی تغییرات بخش اعظم و مهم را یک سری هفته سپس از آن مشاهده می کنید. پزشک زیبایی ، با وارد نمودن انرژی آر اف به پوست شکل و گردن ، و گرما بخشیدن به غشاء میانی پوست به مراد تحریک آن برای کلاژن سازی ، باعث صاف تر شدن پوست و بهبود یافتن آن ، در ماه های پس از درمان می شود. کلیدی ارتقا سن و همچنین به عوارض موروثی حجم چربی های پایین پوست کاهش می یابد و پوست در گیر افتادگی شده و وضعیت ارتجاعی خود را از دست می دهد، در همین وضعیت چهره فرد خسته و بی رمق به نظر می رسد، انجام این جراحی کلیدی کشیدن پوست بخش شقیقه (تمپورال) این عارضه را رفع نموده و موجب زیبایی چهره فرد می شود. براین اساس می اقتدار اخذ که هزینه جراحی لیفت شقیقه به جهت هر فرد اصلی دیگری متعدد است. اما ماندگاری نتیجه پلکسر به سن و سبک زندگی شخص بستگی دارااست و جراحی لیفت شقیقه به چه صورت است مختلف میباشد. از شیوه های غیر جراحی شکل ، می قدرت به بوتاکس ، تزریق ژل و چربی، آر اف و هایفو تراپی اشاره کرد. به تیتر مثال گاهی جراحی از شیوه بیهوشی 8 ساعت به ارتفاع می انجامد. پس از یکسری روز بعد از آن از عمل میتوانید به راحتی شیوه رفته و عمل های خویش را انجام بدهید ولی خوب تر هست تا یک هفته یا اکثر استراحت کنید. اکثر افراد 2 تا 3 ماه پس از انجام هایفوتراپی ، تغییرات قابل توجهی را تماشا خواهند کرد. زیرا کل جای بریدگی ها در خط رشد مو، خط فک، یا این که پشت گوش ها ساخت میگردند و قابل مشاهده نیستند.

ایندکسر