میزان هاردنر(سفت کننده) در رزین پلیاستر حیاتی کم و زیاد کردن هاردنر، می توان زمان سفت شدن را تهیه نمود. بخش اعظمی از شتاب دهنده ها زمانه سفت شدن را به جلو میاندازند و باعث میشوند پلی استر میل به زردی یا قرمزی پیدا کند. رها سازی قالب ؛ به خواسته تسهیل قطع شدن قطعه از قالب و خودداری از تابیدگی و صدمه به مرحله قطعه رزینهای پلی استردر فرایندهای مختلفی از قبیل لایه گذاری دستی، پاشش رزین، RTM، ریخته گری، پلتروژن، SMC و BMC قابل استفادهاند. بعضا از آنها بشدت فراروگریز هستند چون حاوی تهیه رزین تبادل یونی ترکیبات ناپایدارند. رزین پلیاستر به بعضا اجسام نظیر چوب میچسبد. گفتنی میباشد مواد را باید آن قدر هم بزنید تا مایعی صاف و به رخ یکدست حاصل شود.چنانچه قصد دارید از قالب به کار گیری فرمایید مطلقا می بایست قالب را تمیز کرده به طوری که هیچ جور گرد و غباری بر روی آن وجود نداشته باشد.اگر می خواهید ترکیب را اصلی چوب نیز بزنید خوب تر می باشد از چوب خشک که مهم هیچ مدل رطوبتی نیست، استعمال کنید. همینطور روغن جلا پس از گذشت مدت زمانی، جلای خود را از دست دیتا و باید تمدید شود البته رزین بر روی چوب سال های سال در همان وضعیت اول باقی می­ماند. رزینپلیاستر در لایههای رشته رشته خیلی بهکندی سفت می شود و قسمت بالای آن بهحالت چسبنده باقی میماند. میتوان اشکال رنگهای پودری را اهمیت رزینپلیاستر ترکیب نمود تا بهصورت رنگین درآید. از جملات سوالات لبریز تکرار در دربین افراد علاقمند به یادگیری به کار گیری از همین ماده در ایجاد و تولید اشکال اسباب و اثاث تزیینی میباشد. توجه داشته باشید که فرایند خشک شدن رزین به چند ساعت تا یک سری روز دوران نیاز دارااست و مدت زمانه ضروری به جهت این که اشکال رزین حالتی ژلهای و سفت به خویش بگیرند به جور رزین، مارک و مرزوبوم تولید کننده آن بستگی دارد. هنگامی که قالب پلاستیکی می باشد و نسبت به حرارت کلیدی می باشد هم می بایست میزان هاردنر را کاهش داد. ماده شتاب هنده در ایجاد حرارت به هنگام بستن نیز تاثیر میگذارد. مرتبه حرارت زیر در اتاق سبب می‌گردد عمل بستن تبادل حیث رزین به تعویق بیفتد. چنانچه جايگاه حرارت اتاق تحت ۱۵ درجه سانتی گراد باشد، در پلی استر واضح کار سفت شدن صورت نمیگیرد. رزینهای پلی استرغیر اشباع بطور گسترده ای در سراسر جهان به کار گیری می شوند. ۲-کاربرد هاردنرهای پلی آمید رزین اپوکسی چیست؟

ایندکسر