به جهت کنترل مکش دودکش یک کبریت را آتش زده و در درمقابل لوله در محل نصب بگیرید. محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز باید محکم باشد پس همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز را بازرسی و از استحکام و ثبات آنان مطمئن شوید. دودکش وسیلهای است که در انتهایی لوله رابط دودکش نصب می شود و وظیفه تسهیل و ارتقا مکش دودکش را بر عهده دارد. کارگزاری دودکش بخاری که جریان گاز منواکسید را از خویش عبور می دهد می تواند تا حدود بسیاری از میزان خطر بکاهد و از پیش داخل شدن این حوادث جلوگیری کند. دودکش بایستی مجهز به بست نگه دارنده باشد و در محل خویش محکم شود. شما هر سال و هر تعدادی وقت یکبار بایستی کلاهک دودکش های وسایل گازسوز را باز‌نگری نمایید تا چنانچه کلاهک افتاده باشد، آن را در محل خود کارگزاشتن کنید. درصورتیکه دودکش را از پنجره به بیرون هدایت می نمایید ، دودکش باید اهمیت حداقل یک متر ارتفاع عمودی، از محل خروج از پنجره باشد. همانطور که در مطلب نکته ها ایمنی کارگزاری بخاری گازی در نمناک گفتیم دودکش وسایل گازسوز را از پنجره به بیرون ساماندهی نکنید چون این کار شکستن شیشه در اثر حرارت و لق شدن و افتادن دودکش وجود دارد. برای شومینه از دودکش به قطر 15 سانتی متر به کارگیری کنید زیرا امکان پس زدن گازهای حاصل از احتراق وجود دارااست . به دلیل امکان پوسیدگی و نشت گاز مونواکسیدکربن عبور دودکش از داخل سقف کاذب و به خصوص مزایای کلاهک دودکش حمام خطرناک است. همانطور که پیشتر در نوشتهمواقعی فراوان کلیدی در استعمال از وسایل گازسوز “ اشاره نمودیم، به طور معمول حساس توجه به اینکه همین احتمال وجود دارااست که لوله به مرور روزگار و به دلیل عرق کردن دچار پوسیدگی شود و همین پوسیدگی باعث به شکاف شدن لوله و در نهایت نشت منواکسید کربن گردد، بهترین مدل لوله رابط دودکش میان وسایل گاز سوز و دودکش ساختمان لوله استیل (دودکش استیل) میباشد، زیرا احتمال پوسیدگی در این لولهها دوچندان کم است. قبل از کارگزاشتن بخاری یا این که آبگرمکن مسیر دودکش را بررسی نمایید و مطمئن شوید مسیر باز است چون مسدود شدن دودکش باعث سوخت ناقص وسایل گازسوز شده و گازهای خطرناک و مسموم کننده می نماید که استشمام همین گازها باعث خفگی و مسمومیت خواهد شد. عمدتا از این جور رابط دودکش در مکانهای که رطوبت کم و محصولاتی گازسوز از قبیل بخاری یا ابگرمکن که درون ساختمان کارگزاشتن میگردد می توان استفاده کرد.

ایندکسر