[ad_1]

برای دومین بار طی چند روز ، رئیس جمهور جدید آمریکا در مقابله با ترور یک رژیم استبدادی ناکام مانده است.

[ad_2]

منبع: https://outsidenews.ir