پیستون دیزل ژنراتور چیست؟

پیستون یک عدد از قطعات متحرک و با موتور هست که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار تراز حساس چرخه یعنی مکش ، چگالی ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) صورت گیرد. کار چسبندگی این رینگها به دیواره سیلندر در واقعیت به برهان نیرویی است که از انبساط رینگها و فشار احتراق در روزگار سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید. محصول همین رینگها از چدن خاکستری است. این قطعه، استوانه ای رخ می باشد که به شاتون متصل می شود و از روش جریان رفت و رجوع در سیلندر کار می کند. در اکثری ازمواقع به جهت رفع همین نشتی ، بده بستان واشر سر سیلندر کفایت نمی نماید و باید سطح زیرین سر سیلندر و قسمت فوقانی سیلندر تراش بخورد و مجددا روکش شود . در این شیوه برای در دست گرفتن انبساط حرارتی پیستون از طرز تقویت نمودن یا دو فلزی نمودن بخشی از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، به کار گیری میگردد. در صورتی که روانکار صحیح و استاندارد و مناسب موتور را استعمال کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که باعث تولید تنش شدید در اجزا میشود بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ) را بهصورت مرتب در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری دوچندان طولانی خواهند داشت. به جهت در دست گرفتن انبساط در پیستون و جلوگیری از چسبیدن آن به دیواره سیلندر، پیستون را به رخ بیضی می سازند. سطح تماس رینگهای جرم اصلی دیواره سیلندر از یک لایه نخ نما اکسید آهن یا کروم پوشیده میشود که از سایش جداره سیلندر و حلقه دوری میکند. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی دارااست و پیستون قطعهای استوانه رخ می باشد که به شاتون وصل میگردد و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. تعداد حلقه پیستون به کار رفته در هر موتور به نوع پیستون 150 موتور بستگی دارد. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت پیستون پراید.

حتما بخوانید:
Genius! How To determine If You must Actually Do Psychology Clinic