و ثروتمندان کتابخانه های بزرگ. وقتی به مدرسه میرفتم، از من پرسیدند زمانی پهناور شوم دوست دارم چه کاره شوم. جملات انگیزشی از گونه های جملات انرژی بخش و مثبت است و شما می توانید این جملات را هر روز برای وصال به آرزوهایتان مطالعه نمایید تا انگیزه به اندازه را برای طی کردن پله های پیشرفت و برد داشته باشید، در ادامه مطلب مجموعه ای از متن انگیزشی را در اختیار شما دوستان قرار دیتا ایم. من به تنهایی نمیتوانم جهان را تغییر‌و تحول دهم، البته میتوانم یک سنگ را در آب بیندازم تا بتواند امواج متعددی را ایجاد کند. این‌که مهم ساخت یک متاع یا این که خدمات جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم. وصال به قله برد آسان است، به شرط این‌که شیوه وصال به قله را بشناسی و توانش را نیز داشته باشی. برای مثال زندگی نیز اساسی فصلهایي اسـت و مـن درحال حاضر در فصل متن انگیزشی لاکچری زمستانم. بزرگترین ضعف ما در تسیلم شدن نهفته است؛ مدام مطمئن ترین خط مش به جهت موفقیت، عملکرد مجدد خواهد بود! من میتوانم باخت را قبول کنم، اما دوباره کارایی نکردن را نمیتوانم بپذیرم! به همین استدلال جملات انگیزشی درباره شکست را در اینجا برایتان آماده کردیم تا بتوانید پس باخت خوردن، مجدد به شرایط عادی برگردید و اهمیت بالاترین انگیزه ممکن به رویکرد خود ادامه دهید. اینکه قرار هست در آتی که باشید، فقط و تنها به تصمیم خودتان بستگی داراست نیکی عمل سرنوشت. توان شما برای اصلی انگیزه بودن خیر صرفا به نفع خودتان است، بلکه بر اطرافیان شما هم اثر میگذارد. کاری که صحیح تر میباشد را انجام بدهید نیکی کاری که راحت تر است. موفقیت، مجموعهای از تلاشهای ریز هست که هر روز و هر روز تکرار شدهاند. هنگامیکه یکی از از درهای روشن بختی بسته میشود، در دیگری برایتان گشوده میشود، البته اکثر زمان ها ما آنقدر محو تماشای در بسته میشویم که در گشوده شده را نمیبینیم. در صورتی که میخواهید خودتان را بالا ببرید، شخص دیگری را بالا بکشید. زندگی مانند آسانسور میمونه در مسیرت به بالا می بایست بعضا جاها وایستی و یه سری آدم ها رو پیاده کنی. چه مدیریت باشید در گروه کارکنان و سرمایهگذاران شرکت ایجاد انگیزه میکنید، چه شخصی در عده خانواده یا این که دوستان، هنگامی انگیزه خود را محافظت میکنید، همهی افراد در کنار شما رشد خواهند کرد. هیچگاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر این‌که قادر بودن صرفا مورد ما‌نده برای شما باشد! به جهت این‌که بتوانیم به خودمان امید و انگیزه بدهیم مضاعف اهمیت می باشد که مراقب افکارمان باشیم. درصورتیکه روز شده میباشد بیدار شو و آفتاب خودت را ایجاد کن. صرفا آنهایی که به ماجراهای زندگی به عنوان شانسی از فی مابین اقبال ها نگاه می کنند که خودشان آن را برای خودشان ایجاد کرده اند، می توانند در اختیار گرفتن زندگی خویش را به طور کامل در دست بگیرند. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد متن انگیزشی گنگ لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر