مستند نیویورک را تماشا کنید کابوس اپراتور مترو فیلم نیویورکر | CNE | Newyorker.com

[film clacking] [light music] [Narrator] مترو و اتوبوس شریان ها هستند که گاتهام را زنده نگه می دارند. وقتی آنها ضربان می گیرند ، شهر زندگی می کند. وقتی آنها متوقف می شوند ، شهر کمی می میرد. [train clacking] من همیشه دوست داشتم اپراتور قطار باشم. این یک کار رویایی بود. مترو نیویورک همیشه … ادامه